Home

 

 

Bespaar uw nabestaanden de kosten en zorgen van uw uitvaart

 

Een uitvaartverzekering of ‘begrafenisverzekering’ is een verzekering waarmee u de kosten van uw uitvaart op voorhand voorziet. Met een kleine maandelijkse bijdrage bespaart u uw nabestaanden later de kosten en zorgen van uw uitvaart. Zo kunnen zij zich richten op wat echt belangrijk is: afscheid nemen in alle sereniteit en rust.

Bovendien is de uitvaartverzekering een buitenbeentje. Het is de enige verzekering die ieder van ons ooit met zekerheid zal nodig hebben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voordelen van een uitvaartverzekering

 

 

  • Uw uitvaart is volledig betaald, ook als u nog niet alle premies hebt voldaan.
  • Nabestaandenzorg
  • U bepaalt zelf het verzekerde bedrag en hoe lang u de premie betaalt.
  • Uw kapitaal groeit met de jaren mee dankzij de winst die DELA deelt met haar verzekerden. Met andere woorden: uw kapitaal stijgt zonder dat uw premie stijgt.
  • Na het overlijden krijgen uw nabestaanden de volledige verzekerde som uitbetaald.
  • Kinderen tot 18 jaar zijn GRATIS meeverzekerd voor het hoogste verzekerde bedrag van de ouder(s) op de polis.
  • U kiest zelf wie de begunstigde(n) van de uitbetaalde som is/zijn na uw overlijden.

 

 

Nabestaandenzorg

 

Na afloop van de begrafenis of crematie breekt voor de nabestaanden een periode van rouw aan. Tegelijk moeten echter nog heel wat administratieve zaken geregeld worden. Er moet zoveel uitgezocht worden en er moeten zaken geregeld worden waar de nabestaanden niet eens bij hebben stilgestaan. Soms weten familieleden niet waar beginnen.

 

Bij DELA kunnen ze daarom ook hulp krijgen ná de uitvaart. Onze consulent nabestaandenzorg geeft onder andere advies over de deblokkering van de bankrekening van de overledene en de aangifte van zijn/haar nalatenschap. Deze nabestaandenzorg is inbegrepen in ons Uitvaartzorgplan. Ook nabestaanden die voor hun dierbare een uitvaart wensen, bij een aan DELA verbonden uitvaartcentrum, hebben automatisch recht op deze nabestaandenzorg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zekerheid

 

Met een uitvaartverzekering van DELA weet u dat de nabestaanden niet moeten opdraaien voor de kosten van uw begrafenis of crematie. Zelfs wanneer u overlijdt voordat alle premies betaald zijn, hebben de nabestaanden recht op het volledige verzekerde bedrag.

 

Eerlijk en goedkoop

 

DELA garandeert u een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. En als uw begrafenis of crematie minder kost dan het verzekerde bedrag, betaalt DELA het saldo volledig terug aan de begunstigde(n).

 

Flexibel

 

U bepaalt zelf het bedrag van uw uitvaartverzekering (tussen 1.500 en 10.000 euro) en hoe lang u premies betaalt (tot de leeftijd van max. 80 jaar). Hoe eerder u een polis afsluit, hoe lager de premies. U kiest dus zelf voor de premie die het best bij uw budget past. DELA kan uw uitvaart bovendien ook helemaal organiseren en houdt daarbij rekening met uw wilsbeschikking en/of de wensen van de nabestaanden.

 

Contacteer mij voor een vrijblijvende afspraak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkend Dela adviseur

FSMA nr 114368